Maciej Sopyło

Prezes Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przeprowadził ponad tysiąc godzin warsztatów z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa, odpowiedzialnego dziennikarstwa, edukacji medialnej i cyfrowej, komunikacji, praw człowieka i umiejętności miękkich - dla młodzieży (uczniów i studentów) oraz dorosłych (nauczycieli, aktywistów, pracowników trzeciego sektora, więźniów). Stały współpracownik i trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dla której pracował z grupami harcerskimi, więźniami, a także dziennikarzami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Przez kilka lat - dziennikarz.