Zbigniew Bujak

Zbigniew Bujak - Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie student Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Prowadzi badania w społeczności uchodźców w Polsce. Dziennikarz i reporter - w Akademickim Radiu Kampus współprowadzi audycję o tematyce kulturalnej: „Jeszcze Więcej Kultury”. Pracownik Kampanii bez Nienawiści i Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy POLIS– prowadzący warsztaty dla młodzieży i nauczycieli, koordynator akcji animacyjnych. Zapalony etnograf i badacz terenowy, miłośnik literatury faktu i filmów dokumentalnych.